Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3 lutego 2003 roku, które zmienia rodzaj urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z dniem 18 sierpnia 2003 roku objęte zostały dozorem technicznym (Dz.U. Nr 28 Poz. 240).

W związku z tym nasza firma i pracownicy uzyskali od Urzędu Dozoru Technicznego stosowne uprawnienia do prac konserwatorskich. Oferujemy kompleksową obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (tj. wózki widłowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • rejestracja wózka widłowego w UDT (przygotowanie wózka podnośnikowego, sporządzenie dokumentacji, zgłoszenie do badań w UDT, udział naszego konserwatora przy badaniach),
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji,
  • wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT wózków widłowych,
  • naprawy i remonty wózków widłowych – bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji wózków widłowych,
  • przeglądy wózków widłowych przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT.

Wprowadzony przepis nakłada na użytkownika obowiązek zgłoszenia i zarejestrowania wózków widłowych w odpowiednim Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą. Nowo zakupione wózki mogą być dopuszczone do ruchu po uprzedniej rejestracji i odbiorze technicznym przez UDT w miejscu użytkowania.

Back To Top