Kurs z zakresu obsługi żurawi (HDS)

HDS to hydrauliczny dźwig samochodowy wykorzystywany w transporcie drogowym, służy do przewozu i załadunku ciężkiego towaru. Kierowca takiego pojazdu musi posiadać uprawnienia do jego obsługi, nie wystarczy stosowne prawo jazdy. Odpowiednie kwalifikacje zdobędziesz zapisując się na kurs w naszym Ośrodku Szkoleniowym. Kurs na HDS przygotowuje kandydata na operatora do pracy ze wszystkimi rodzajami żurawi przenośnych. Posiadanie uprawnień HDS zwiększa twoje szanse na zatrudnienie w firmie transportowej.

Przykładowy HDS

Szkolenia na HDS

Celem kursu na HDS jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi żurawia. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi żurawia w następujących zakresach:

  • żurawie: (II Ż)
  • stacjonarne
  • przewoźne
  • przenośne
  • samojezdne
  • żurawie: (I Ż)
  • wieżowe oraz szybkomontujące
  • szynowe

Dodatkowo celem kursu na HDS jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia

Po ukończeniu kursu na żurawia i po pozytywnie zdanym egzaminie kursant otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych typu HDS dla wszystkich marek oraz wysięgów. Dostosowując się do wymagań klientów oraz wymagań rynku pracy zaświadczenia wystawiamy także w języku angielskim i niemieckim.

Warunki

Od kursantów wymaga się ukończenia 18 roku życia, minimum podstawowego wykształcenie oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego. Nie jest wymagane prawo jazdy kategorii uprawniającej do kierowania pojazdami ciężarowymi jednak aby pracować w zawodzie operatora HDS potrzebne są kwalifikacje kierowcy zawodowego.Nasze pozostałe kursy:

Back To Top